Tin tuyển dụng

3

Nhân viên QS công trường

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên thiết kế kết cấu/ thiết kế Biện Pháp thi công (Phòng Kỹ thuật Miền Bắc)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên QA-QC

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên BIM (MEP) - Bộ phận BIM (Hà Nội)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng nhóm Dự thầu - Phòng Đấu thầu Miền Bắc

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Giám sát MEP công trường

Vũng Tàu/ Đắk Lắk

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên Khối lượng - Phòng Đấu thầu Miền Bắc

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên QS MEP

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên thiết kế Biện pháp thi công

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

5

Chuyên viên Shopdrawing - Phòng BIM (Hà Nội)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Trưởng Nhóm Shopdrawing Công Trường

Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ Sư Trắc Đạc Công Trường

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư Shopdrawing

Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

10

Giám sát thi công

Đồng Nai, Bình Dương,Phú Quốc, Tp.HCM, Phan Thiết, Hung Yên

Tìm hiểu thêm

3

Giám Sát HSE Công Trường

Hồ Chí Minh; Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm