Tin tuyển dụng

2

Trưởng Nhóm Giám Sát Thi Công

Bình Thuận

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Shopdrawing Công Trường

Đồng Nai; TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

3

Giám Sát MEP Công Trường (HVAC; PCCC; Cấp Thoát Nước)

TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

3

Giám sát trặc đạc công trường

Đồng Nai

Tìm hiểu thêm

5

Giám sát hoàn thiện

Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai, Phú Quốc

Tìm hiểu thêm