Tin tuyển dụng

3

Chuyên viên BIM - Phòng BIM

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên Shop drawing - Phòng BIM

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng Nhóm Shopdrawing Công Trường

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

1

Nhân viên truyền thông

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên MEP

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

7

Kỹ sư Shopdrawing

Vũng Tàu/Phan Thiết/Bình Dương/Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

15

Giám sát thi công

Vũng Tàu/Phan Thiết/Đồng Nai/ Tp.HCM/ Quảng Ninh/ Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên Phát triển Tổ chức

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công công trình

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chỉ huy phó công trình

Khánh Hòa/Quảng Ninh/ Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

1

Nhân viên lưu trữ

Tp. Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm

3

Giám sát an toàn

Đồng Nai/ Phú Quốc/HCM

Tìm hiểu thêm

10

Giám sát MEP công trình

Bà Rịa - Vũng Tàu/ Đồng Nai/Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ sư QS công trình

Bình Thuận/Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư QAQC công trình

Phan Thiết/Vũng Tàu

Tìm hiểu thêm