Tin tuyển dụng

1

Thư ký Tổng giám đốc

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng bộ phận Hợp đồng (Làm việc tại Miền Bắc)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên QA-QC - Bộ phận QAQC Miền Bắc

Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên MEP (HVAC) - Bộ phận D&B

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên QS (tuyển nội bộ)

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng phòng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ONWA TECH - Địa chỉ: 278 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ sư QA-QC

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư Shopdrawing

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư QS công trường

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

1

Phó phòng QAQC (tuyển nội bộ)

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư thiết kế kết cấu - Bộ phận D&B VPHà Nội

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên MEP - Bộ phận D&B

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên kết cấu - Bộ phận D&B

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên Địa kỹ thuật

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên kết cấu

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ Sư QS Công Trường

HCM, Vĩnh Long

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng nhóm dự thầu

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm